Logowanie do systemu bankowości internetowej
 
Pomoc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Zapomniałeś Identyfikatora?
odblokowanie dostępu
Nie masz konta? Złóż wniosek on-line
wniosek
BOŚBank24 Twoje e-Konto

Korzystając z systemu BOŚBank24 Twoje e-Konto zawsze pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Przed zalogowaniem:
 • sprawdź czy adres strony logowania zaczyna się od https
  i czy rzeczywiście nastąpiło szyfrowane połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/twojekonto (przeglądarka musi wyświetlać symbol zamkniętej kłódki),
 • upewnij się czy po kliknięciu na kłódkę wyświetli się informacja, że firma Symantec Corporation identyfikuje tę witrynę jako bosbank24.pl i że połączenie jest szyfrowane ważnym certyfikatem Unizeto Technologies S.A. - Certum Extended Validation CA SHA2 wydanym dla BOŚ S.A. (opcja wyświetl certyfikaty).
Po zakończeniu pracy:
 • wyloguj się z BOSBank24 Twoje e-Konto używając opcji WYLOGUJ, gwarantuje to poprawne zamknięcie Twojej sesji,
 • zamknij przeglądarkę internetową.
Więcej informacji o bezpieczeństwie >

Bądź EKO. Zmień sposób wysyłania istotnych dokumentów stanowiących integralną część Umowy, np. regulaminów. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, w opcji Wniosek, złóż dyspozycję "AKTUALIZACJA DANYCH", na podstawie której dokumenty będą przesyłane elektronicznie
Zamknij

Informacje na temat "co to jest logowanie".

Felis tellus justo libero Aliquam tellus ut In Nam non hendrerit. Ligula ipsum gravida ac odio pretium malesuada quis Curabitur consequat parturient. Vestibulum tincidunt Nam velit Mauris faucibus et auctor Curabitur ligula fermentum. Auctor vitae dui Curabitur Pellentesque eget consectetuer ridiculus massa sit et. Nunc vel tempor nec cursus tincidunt Aenean dui nascetur amet pretium. Facilisis fringilla et dictum odio tincidunt Aenean elit vitae sapien interdum.

Zamknij

Identyfikator - jest to numer identyfikacyjny Klienta.

W polu 'Identyfikator' wpisz 8-cyfrowy numer otrzymany w Banku.

Zamknij

Bank udostępnia trzy metody logowania:

 • hasłem
 • tokenem
 • podpisem elektronicznym

Wybierz metodę logowania, do której otrzymałeś dostęp składając Dyspozycję w Banku.

Zamknij

Klawiatura wirtualna - służy do wprowadzania Identyfikatora i Klucza.

Użycie klawiatury wirtualnej do wprowadzania Identyfikatora i Klucza jest bezpieczniejsze niż korzystanie ze zwykłej klawiatury, można używać równocześnie klawiatury wirtualnej i standardowej.

Przy korzystaniu z klawiatury wirtualnej można używać następujących klawiszy funkcyjnych:

SHIFT - wybranie tego przycisku spowoduje przejście do trybu znaków specjalnych oraz dużych liter.
ALT - wybranie tego przycisku spowoduje przełączenie w tryb wprowadzenia polskich znaków, na ekranie klawiatury w odpowiednich miejscach pojawią się polskie znaki.
BACKSPACE - wybranie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie ostatniego pola formularza i przejście do pola poprzedniego.
ENTER - wybranie tego przycisku spowoduje wysłanie wprowadzonego hasła do Banku (klawisz ten ma taką samą funkcjonalność jak przycisk "dalej" lub "zatwierdź" znajdujący się nad klawiaturą wirtualną).

Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy: 929.476.710 zł wpłacony w całości